PIG 1150x350

 

1 Baner 938x200 8MKM

Na wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się spotkanie pt. "Jak tworzyć produkty i usługi przyjazne seniorom?". 

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele srebrnej gospodaraki a także studenci. Podczas warsztatów omówione zostały kwestie zmian demograficznych oraz ich następstwa. Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2050 w Polsce liczba ludności zmienjszy się o ok. 4 mln mieszkańców, co oznacza, że grupa osób w wieku poprodukcyjnym będzie stanowić niemal 1/3 społeczeństwa. Polskiej gospodarki nie stać na niedostrzeganie tej grupy, która nie powinna być traktowana w kategoriach problemu a potencjału ekonomicznego. Przedsiębiorcy wprowadzając nowe usługi i prodkuty na rynek powinni dostosowywać je do potrzeb osób w wieku 60+, dlatego też w ramach grup warsztatowych wypracowaliśmy wspólnie z zaproszonymi przedsiębiorcami propozycje takich  produktów i usług. 

 

Logo.jpegLogotipas EU veliava Erasmus

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

NIE DLA PolskiŁad NIE DLA ZMIAN W PODATKU LINIOWYM