PIG 1150x350

 

1 Baner 938x200 8MKM

W ostatnich tygodniach uruchomiono atrakcyjne instrumenty wsparcia biznesu, dostępne także dla przedsiębiorców z regionu zachodniopomorskiego. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym firmy mikro, jak i duże przedsiębiorstwa. O szerokiej gamie wsparcia w ramach nowych instrumentów opowiedzą przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Enterprise Europe Network oraz instytucji partnerskich. Współorganizatorem spotkania w Szczecinie jest Północna Izba Gospodarcza.

        Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE wraz z Enterprise Europe Network oraz instytucjami otoczenia biznesu organizuje cykl  konferencji na terenie całej Polski. - Spotkania mają na celu poinformowanie polskich przedsiębiorców o najnowszych instrumentach finansowych dedykowanych sektorom innowacyjnym i kreatywnym oraz o instrumentach wsparcia dostępu do finansowania zewnętrznego, co jest szczególnie istotne wobec sygnalizowanych utrudnień na komercyjnym rynku kredytowym - mówi  Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości również aktywnie wspiera przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim. Oferta PARP obejmuje zarówno wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i projekty miękkie, szkoleniowe, konsultacyjne i poprawiające jakość kadr w przedsiębiorstwach.

   - Przedsiębiorcy z woj. zachodniopomorskiego stanowią ok. 7% liczby beneficjentów unijnych instrumentów finansowych w Polsce. Trafiło do nich ponad 4% całości udzielonego finansowania. To całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę wyniki regionu w ujęciu makro. Mamy nadzieję, że najnowsze preferencyjne instrumenty finansowe UE pomogą rozwijać biznes przedsiębiorcom z regionu” –  dodaje Dyrektor Arkadiusz Lewicki.

     Według ostatniego, dostępnego raportu GUS w 2016 r. w Polsce aktywnych było ponad 105 tys. przedsiębiorstw działających w sektorach kreatywnych i kultury. Stanowiło to 5% wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. Zdecydowana większość (około 70%) przedsiębiorstw kreatywnych to przedsiębiorstwa mikro, tj. zatrudniające do 9 osób. Jak większość przedsiębiorców, również i przedsiębiorcy kreatywni potrzebują środków finansowych na rozwój swojego biznesu. Jest jednak szereg czynników, przez które trudniej im – niż przedsiębiorcom z „tradycyjnych” sektorów – zdobyć finansowanie zwrotne, w rodzaju kredytu bądź leasingu. Powodem odmowy finansowania przez bank może być np. brak wymaganego zabezpieczenia, brak wkładu własnego do współfinansowania inwestycji, bądź nietypowy – z punktu widzenia instytucji finansowej – rodzaj prowadzonej działalności i realizowanych projektów.

      W ostatnich tygodniach polskie instytucje finansowe uruchomiły nowe instrumenty finansowe wspierane przez sektor publiczny, tj. Komisję Europejską oraz polski Rząd w postaci Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego. W efekcie na rynku pojawiła się oferta bardzo atrakcyjnego preferencyjnego finansowania dla biznesu. Instrumenty te przeznaczone są przede wszystkim przedsiębiorcom tzw. sektorów rozwojowych – kreatywnych i innowacji, należących do najcenniejszych grup gospodarczych z racji wytwarzanej wartości dodanej dla gospodarki.

    Szczegółowych informacji nt. oferty preferencyjnego finansowania udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, który będzie informować o swoim działaniu przedsiębiorców już w środę od godziny 10:00 do 16.00.  Partnerem spotkania w Szczecinie jest Północna Izba Gospodarcza. Relacja z konferencji na portalu www.izba.info już w czwartek. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w wydarzeniu.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

NIE DLA PolskiŁad NIE DLA ZMIAN W PODATKU LINIOWYM